Skötsel

Så här sköter vi våra hästar:

Alla våra hästar är svenska halvblod. Samtliga är utbildade av Agneta Bertilsson som har erfarenhet av tävling i svår fälttävlan, även internationellt, samt medelsvår dressyr och hoppning.

* Samtliga hästar är regelbundet avmaskade och verkade/skodda.
* Hästtandläkaren kontrollerar samtliga hästar årligen.
* Vi beräknar foderstater efter foderanalysresultat till alla våra hästar.
* Unghästarna går på lösdrift under stallperioden.
* Unghästarna släpps på kuperade sommarbeten med andra unghästar under betesperioden.